PTP PLUS 1kg

PTP PLUS 1kg

58.00

Extra účinné baktérie do rybníkov a jazier. Prírodný bakteriálny výrobok pre čisté jazerá a rybníky bez siníc a organického bahna (pre 100 m2).

+ Priebehu niekoľkých týždňov dochádza k biologickej rovnováhe
+ Čisté a priezračné jazero a rybník
+ Výrazné zníženie organických usadenín a zakalenie na dne a vo vodnom stĺpci
+ Významné zníženie chlorofylu A
+ Zlikviduje riasy a fosfáty z vody
+ Odstráni sinice
+ Prakticky okamžite sa znižuje obsah fosforu
+ Zvýši obsah kyslíka v rybníku a jazeru
+ Vhodný pre kúpacie biotopy
+ Bezpečný prípravok pre rastliny aj živočíchy (nemožno ho predávkovať)

Extra účinný – obsahuje 4000 miliárd baktérií v 1 kg balení

95 na sklade

Porovnať
Kategórie:

Zdieľajte tento produkt

Popis

Extra účinný – obsahuje 4000 miliárd baktérií v 1 kg balení

Prírodné bakteriálne prípravok pre čisté jazerá a rybníky bez siníc a bahna (pre 100 m2)

Prípravok PTP PLUS je zmes bakteriálnych spór, enzýmov a živín nutných pre činnosť mikroorganizmov. Účelom používania pomôcky PTP Plus je odstránenie bahna, siníc a zvýšenie obsahu kyslíka vo vodnom stĺpci vo Vašom rybníku alebo jazere. Pôsobením lieku v jazeru a rybníku je rozklad a odstránenie organických usadenín a organického bahna na dne i vo vodnom stĺpci pomocou vysoko mobilných, prírodných, nemodifikovaných, aeróbnych baktérií a fakultatívnych anaeróbnych baktérií s pozitívnou chemotaxiou (môžu rozpoznať typ chemického odpadu a plávať k nemu). Zároveň dochádza k výraznému zníženiu fosforu a chlorofylu A, ktorý je meradlom koncentrácia rias (likviduje látky podporujúce rast rias a tvorbu siníc), fosfátov a zakalenie vo vodnom stĺpci. Odstránenie fosfátov má za následok odstránenie siníc a dochádza k zvýšeniu obsahu kyslíka vo vode. Pri pravidelnom používaní lieku PTP PLUS dochádza k reprodukcii baktérií, čo má za následok nepretržité čistenie jazier a rybníkov. Dochádza k odstráneniu oragnického bahna a nie je potrebné drahé vybagrovanie a odvoz bahna zo dna rybníka.

VÝHODY:

+ Priebehu niekoľkých týždňov dochádza k biologickej rovnováhe

+ Čisté a priezračné jazero a rybník

+ Výrazné zníženie organických usadenín a zakalenie na dne a vo vodnom stĺpci

+ Významné zníženie chlorofylu A

+ Odstránenie rias a fosfátov z vody

+ Zamezaní tvrobu siníc, odstránenie siníc

+ Prakticky okamžite sa znižuje obsah fosforu

+ Zvýšenie obsahu kyslíka v rybníku a jazeru

+ Vhodný pre kúpacie biotopy

+ Bezpečný prípravok pre živočíchy (nemožno ho predávkovať)

NÁVOD NA POUŽITIE:

Prípravok PTP PLUS sa neaktivuje, sype sa priamo na vodnú hladinu na niekoľko miest. Teplotné rozmedzie účinnosti je 5 – 35 ° C, rozmedzie pH je 5 – 10.

DÁVKOVANIE:

Príklad: Jazerá a rybníky o vodnej ploche 100 m2:

1. týždeň 150 g

2. a 3. týždeň po 75 g

4. a 5. týždeň po 50 g

6. a 7. týždeň po 25 g

Následne pravidelne každé dva týždne 25 g.

SKLADOVANIE:

Na suchom, chladnom mieste. Prípravok nesmie prísť do styku s potravinami. Pri práci používajte ochranné rukavice a okuliare. Zabráňte prístupu detí. Prípravok PTP PLUS nesmie zamrznúť.

PRVÁ POMOC:

Po požití vypiť najmenej pol litra vody a vyvolať zvracanie. Pri vniknutí do očí vymyte väčším množstvom vody (aspoň po dobu 10-tich minút). Pri styku s pokožkou pokožku umyť vodou a mydlom. Ak trvá svrbenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Efekt v podobe biologickej rovnováhy sa dostaví po 4 – 6 týždňoch dávkovanie lieku PTP PLUS.
Pre optimálny účinok lieku PTP PLUS je dôležité, aby jazero alebo rybník spĺňali predpísané pH a teplotu.
Nutnosť pravidelného dávkovania.
Pri dávkovaní lieku PTP PLUS nepoužívajte súčasne dezinfekčné prostriedky, alebo iné prípravky na báze chlóru, vzduchovač, alebo filtráciu môžete nechať zapnuté, UV lampy musíte vypnúť (zabíja baktérie a nie sú potrebné).

Záručná doba: 12 mesiacov od otvorenia

Balenie: 1kg dóza