PRENOSNÉ A SUCHÉ TOALETY SANNIFRESH 1000 ml

PRENOSNÉ A SUCHÉ TOALETY SANNIFRESH 1000 ml

13.30

je biologický tekutý prípravok úplne nahradzujúci chemické prostriedky používané v mobilných toaletách. Je vyrobený z vybraných enzýmov, ktoré rozpúšťajú a rozkladajú hnilobne zapáchajúce organické zvyšky v latrínach, v suchých a prenosných záchodoch, v toaletách nachádzajúcich sa na lodiach, v lietadlách, karavanoch, autobusoch, na stavbách, atď..

6 na sklade

Porovnať
Kategórie:

Zdieľajte tento produkt

Popis

LIKVIDÁTOR ODPADU A ZÁPACHU V PRENOSNÝCH A SUCHÝCH TOALETÁCH -SANNIFRESH 1000ml je biologický tekutý prípravok úplne nahradzujúci chemické prostriedky používané v mobilných toaletách. Je vyrobený z vybraných enzýmov, ktoré rozpúšťajú a rozkladajú hnilobne zapáchajúce organické zvyšky v latrínach, v suchých a prenosných záchodoch, v toaletách nachádzajúcich sa na lodiach, v lietadlách, karavanoch, autobusoch, na stavbách, atď..

Odstraňuje zápach z latrín a prenosných záchodov!

SanniFresh neobsahuje žiadne chemikálie, je úplne biologicky rozložiteľný, má kladný vplyv na funkciu septikov a odpadových systémov, nepoškodzuje žiadny čistený povrch, nespôsobuje znečistenie vody a neškodí ľuďom ani zvieratám, neničí životné prostredie.
Tiež je možné použiť ho aj v nádržiach toaliet, kde obmedzený prietok vody môže spôsobiť vznik nepríjemného zápachu. Toalety nezapáchajú a sú čisté. Koncentrát! SanniFresh neobsahuje formaldehyd!

Vzhľad: Modrá tekutina, vysoko koncentrovaná, ale neškodlivá pri kontakte s kožou.
Riedenie: Prípravok sa riedi vodou 1:10.
Dávkovanie: Vyčistite poriadne nádobu chemickej toalety a zaistite, aby neobsahovala zvyšky chemických prostriedkov. Odstráňte všetky známky formaldehydu. Postupujte podľa dávkovacích metód. Rozrieďte koncentrát SanniFresh v pomere 1:10 s vodou. Pre otvorené nesplachovacie toalety sa nariedený roztok nalieva v cca 5 cm vrstve na dno nádoby. Pre zavreté toalety cisternového typu nalejte roztok priamo do zásobníka.

Zloženie: zmes prírodných enzýmov Lipázy, Proteázy, Amylázy, Hemicelulázy, pH stabilizátory, demineralizovaná voda. Netoxický, nepatogénny, bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny.
Teplotný rozsah: 10 – 50°C
Efektívny rozsah pH: 4,5 – 9,5

Bezpečnostné pokyny: Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Pozor na vdýchnutie, môže vyvolať alergickú reakciu. Po práci si ruky dôkladne umyte mydlom a vodou. Po zasiahnutí očí vypláchnite vodou a v prípade problémov vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade náhodného požitia vypláchnite ústa vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Skladovanie: suché, studené miesto do 38°C, mimo dosah detí, chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Výrobok je schválený Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Životnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby.